Handplockat urval
Hemleverans samma dag

Användarvillkor

Allmän information

AMOI är en tjänst som utvecklats och ägs av Norska Posten AS. Bring Bolag som ingår i Norska Posten koncernen och har rätt att tillhandahålla tjänsten AMOI i Sverige. AMOI är en digital marknadsplats där anslutna leverantörer och butiker (nedan gemensamt kallade ”Butiken” eller ”Butiker”) kan erbjuda och sälja sina varor och tjänster (nedan gemensamt kallade ”Varor”).

Genom AMOI kan köparen (nedan ”Du” eller ”Kunden”) köpa Varor från flera olika anslutna Butiker och få dessa levererade till sig i en och samma leverans. Butiken kan lägga upp sina Varor på marknadsplatsen för att erbjuda dessa till försäljning. AMOI ger Kunden möjlighet att fritt välja mellan de olika Varor som erbjuds av de anslutna Butikerna. Köp av Varor från olika Butiker sker genom en samordnad leverans till den överenskomna adressen.

AMOI säkrar, och är din avtalspart för, transporten av Varorna till överenskommen adress. AMOI är inte en Butik utan är en marknadsplats som har som sitt syfte att underlätta köp och försäljning av varor och tjänster. Alla köp sker direkt mellan den enskilda Kunden och den enskilda Butiken.

Målet med AMOI är att bli en ledande lösning som bidrar till lösa Kundernas vardagliga behov genom att förenkla köp av Varor från Butiker i det lokala närområdet och att säkra leverans till överenskommen adress.

När du använder AMOI gäller villkoren i detta dokument, personuppgiftspolicyn för AMOI och det samtycke Du har gett i samband med användningen av AMOI. Personuppgiftspolicyn finns här. Du kan hantera dina samtycken på Din profilsida.

AMOI’s roll

AMOI sin roll är att underlätta köp och försäljning av de Varor som erbjuds av Butikerna på AMOI. När Kunden har genomfört köp från Butik ordnar AMOI transport till överenskommen adress. Detta innebär att AMOI underlättar beställning, betalning och transport för de Butiker som finns på plattformen.

Vid beställning av Varor kommer AMOI på Butikens vägnar att ta emot betalning samt bekräfta beställningen. För alla köp och försäljningar som sker via AMOI gäller den enskilda Butikens försäljningsvillkor. Varje Butik på AMOI ansvarar för att innehållet och upplysningarna om Varorna är korrekta samt uppfyller offentligrättsliga krav kopplat till Varorna.

AMOI utför transport till överenskommen adress i samarbete med sin logistikleverantör. Se mer om villkoren för transport under punkt 2 nedan.

AMOI debiterar även en transportavgift, utöver betalningen för beställda Varor.

När leveransen är fullgjord ansvarar Butiken för eventuella reklamationer och klagomål. AMOI kan här bistå i att finna rätt kontakt för dig.

Försäljningsvillkor

Avtalet och förhållandet till leverantören

När Du beställer en Vara på AMOI accepterar du försäljningsvillkoren för den Butik som Du har beställt Varorna från. Avtalet mellan Dig och den enskilda Butiken är bindande från det att Du har fått en bekräftelse på Din beställning.

Butikens försäljningsvillkor kompletterar dessa användarvillkor. Information om Butiken och dess försäljningsvillkor finns under informationen om den enskilda Butiken på AMOI. Om Butiken inte har några särskilda försäljningsvillkor gäller tillämpliglagstiftning för avtalet mellan Dig och Butiken.

För information om Dina lagstadgade rättigheter som konsument hänvisar vi bland annat till

 • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • Konsumentköplagen
 • Konsumenttjänstlagen

Följande allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås via AMOI.

Beställningsprocess

Din beställning registreras när Du delar Din betalningsinformation och genomför ett köp på AMOI. En bekräftelse skickas till Dig via e-post. Om en eller flera Varor i beställningen är slutsålda, eller på annat sätt inte är tillgängliga, förbehåller AMOI sig rätten, på Butikens vägnar, att annullera beställningen helt eller delvis. I sådana fall kommer Du att få ett meddelande om detta tillsammans med information om alternativa lösningar. Sådana lösningar kan vara att få pengarna tillbaka, erbjudanden om ersättningsvaror eller val om senare leverans.

Priser och betalning

Priserna på AMOI fastställs av Butiken och är de från tid till annan gällande. Om inget annat anges är priserna inklusive moms.

I tillägg för priset för beställda Varor tillkommer en fraktkostnad. Fraktkostnaden baseras på önskad leveranstid. De olika alternativen för leverans och tillhörande priser visas i kassan på AMOI.

Betalning sker via bank, kreditkort eller sådana andra betalningslösningar som erbjuds på AMOI.

Transport och upphämtning i Butik

Du som Kund måste vara tillgänglig på leveransplatsen vid överenskommen leveranstidpunkt om inte annat är avtalat. Du som Kund är också ansvarig för att vara tillgänglig på det mobilnummer som registrerats vid beställningen. Om Kunden inte har möjlighet att vara på plats kan transportören leverera Varan utanför dörren, eller på annan plats vid leveransadressen, så länge inte leveransen kräver legitimationskontroll. Detta kan styras av Kunden genom spårningslänken som skickas ut inför leverans. Vid leverans utanför dörren övergår risken och ansvaret för Varan på Kunden.

Flera av AMOI’s Butiker erbjuder möjlighet att hämta Varorna direkt i Butiken. Om Kunden väljer detta alternativ så kommer Kunden att få en bekräftelse via e-post med information om hur och var Kunden kan hämta Varan. Butiken tar inte ansvar för försämrad eller nedsatt kvalitet och / eller hållbarhet för Varor som inte hämtas inom den ursprungligen beställda upphämtningstiden.

Vid beställning av Varor som kräver legitimation genomförs denna kontroll i samband med leverans. Om en leverans inte kan genomföras på grund av bristande legitimation eller därför att Kunden inte är närvarande, har AMOI och Butiken, rätt till att annullera beställningen. Om detta sker kan AMOI kräva täckning för frakten och för merkostnader kopplade till annullering. Butiken kan också kräva ersättning för eventuell ekonomisk förlust.

Klagomål och kundservice

Vid mottagandet av beställda Varor är Kunden skyldig att kontrollera att leveransen är i enlighet med orderbekräftelsen, samt kontrollera om Varan skadats under transporten.

I händelse av skada pga. transport måste Kunden kontakta AMOI så snart som möjligt och utan onödigt dröjsmål efter mottagandet av Varan. I övrigt hänvisas Kunden till tillämpliga transportvillkor.

I händelse av andra brister eller fel måste Kunden kontakta aktuell Butik direkt. För klagomålen gäller aktuell Butiks försäljnings och tillämplig lagstiftning.

I bägge fallen kommer AMOI att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse och om Du som Kund har en fråga så kommer AMOI göra sitt bästa för att hjälpa Dig. Om frågan är kopplad till viss Butik hjälper vi Dig att komma i kontakt med rätt person.

Om du vill kontakta oss kan Du göra det på [email protected]

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att frånträda avtalet under 14 dagar (ångerrätt). Perioden för ångerrätt gäller från dagen efter det att varan har mottagits. Vid köp av en Vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning och vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Ångerrätten gäller inte för avtal om bland annat:

 • Avser leverans av Varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal, som tex mat och blommor
 • Avser leverans av en Vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel
 • Avser leverans av en Vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten
 • Avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd vid ett besök i konsumentens bostad, om besöket äger rum på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna
 • Avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av konsumenten
 • Avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt
 • Avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift
 • Avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod
 • Avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts

Ångerrätten gäller inte användare som agerar på uppdrag av ett företag eller en organisation.

Ångerrätt är ett förhållande mellan Kunden och Butiken. Det finns ingen ångerrätt för de transporttjänster som avtalats mellan Kunden och AMOI.

Om Du vill utöva din ångerrätt måste Du meddela detta på ett tydligt sätt per brev eller e-post till den angivna kontaktadressen till den aktuella Butiken. Du kan också skicka ett meddelande om att Du önskar utöva Din ångerrätt genom att fylla i formuläret för ångerrätt som du hittar i din orderbekräftelse och AMOI kommer då att vidarebefordra detta till berörd Butik.

Om Du ångrar ett köp ska Butik återbetala Din betalning för den aktuella Varan. Återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att Butiken erhållit meddelandet om att köpet frånträtts. Butiken genomför återbetalningen med samma betalningsmetod som Du använde i den ursprungliga transaktionen.

När Du utövar ångerrätten måste Du returnera Varan eller transportera tillbaka Varan till Butiken. Kunden ansvarar för kostnaden för returfrakten. Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en Vara behöver återbetalning dock inte göras förrän Butiken tagit emot Varan från konsumenten eller konsumenten visat att Varan sänts tillbaka. Om du vill ha hjälp med transport från hemmet till Butik kan AMOI erbjuda en lösning mot en avgift.

Ångerrättsformulär

 • ...
 • 25 / 61

Ändringar

AMOI förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor, som ett resultat av ändringar i lagstiftningen, när som helst och utan föregående varsel. Ändringar i användarvillkoren uppdateras och meddelas på denna sida och gäller från den tidpunkt uppdateringen sker. Kunden är alltid ansvarig för att hålla sig uppdaterad om gällande användarvillkor.

Ansvar

Allt innehåll som ingår i tjänsten AMOI inklusive plattformen görs tillgängligt "som det är" och utan några garantier vad gäller specifika funktioner eller egenskaper. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, efter eget val och utan ytterligare motivering, att stoppa och / eller ändra innehållet och funktionaliteten av tjänsten, helt eller delvis.

Alla avtal om köp och försäljning av Varor som genomförts via AMOI har ingåtts mellan Kunden och Butiken. AMOI ingår inte i avtalsförhållandet mellan Kunden och Butiken och AMOI kan inte hållas ansvarig för eventuella fel eller defekter i sålda Varor. AMOI ansvarar inte heller för eventuella fel eller brister i den information som finns på plattformen r om de enskilda Butikerna och deras Varor. Skriv- / tryckfel kan uppstå, vilket kan innebära att Butiken inte kan leverera i enlighet med Butikens information i AMOI. Om detta inträffar har både Butiken och Kunden rätt att annullera de delar av beställningen som har innehållit felaktig information.

AMOI kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, annonsörer, tjänster etc. AMOI har inget ansvar för innehåll, varor och tjänster som erbjuds eller görs tillgängliga på sådana webbplatser.

Speciella villkor för Prenumerationstjänsten

Prenumerationstjänsten ger kunderna möjligheten att prenumerera på utvalda produkter i våra partners sortiment och få dem hemlevererade i någon av våra definierade intervall.

Vid upprättande av vår prenumerationstjänst accepterar kunden följande villkor:

 1. Prenumerationsperiod

  Prenumerationen har ingen bindningstid utan löper på till dess att kunden väljer att säga upp prenumerationstjänsten.

 2. Leveransintervall

  Kunden anger i checkouten vilken frekvens som prenumerationstjänsten ska följa.

 3. Avsluta tjänsten

  Kunden kan själv avsluta prenumerationstjänsten under ”Mina beställningar” genom att logga in på www.amoi.se. Om kunden valt leverans på tisdag, onsdag, torsdag eller fredag kan prenumerationen avslutas senast klockan 12:00 dagen innan leverans. Om kunden valt att leverans ska ske på en lördag, söndag eller måndag så kan prenumerationen avslutas senast klockan 12:00 fredagen innan leverans. AMOI har rätten att avsluta tjänsten vid händelse av utebliven betalning.

 4. Betalning

  Betalning av tjänsten sker automatiskt och dragning av beloppet genomförs 24 timmar innan nästkommande leverans på det registrerade betalkortet. Om den automatiska betalningen misslyckas avslutas tjänsten.

 5. Ändringar i tjänstevillkoren

  Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera villkoren för tjänsten. Eventuella ändringar i villkoren meddelas till kunden via epost. Om kunden fortsatt nyttjar tjänsten efter uppdatering av villkoren anses kunden ha accepterat de uppdaterade villkoren.

Dessa villkor gäller specifikt för prenumerationstjänstens utformning. Utöver dessa villkor gäller även AMOIs allmänna användarvillkor.

Låt oss prata om cookies 🍪
Vi använder cookies för att förbättra webbplatsen och ge dig en unik kundupplevelse. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om detta. Genom att klicka på ”Acceptera alla” godkänner du vår användning av cookies.